Menu Sluiten

De Buddy Academie

Op de Buddy Academie van Kansrijk Groningen volgen alle nieuwe buddy’s eerst een basisprogramma van acht trainingen om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden. Ook krijgen ze daarin intervisie. De Buddy Academie geeft de buddy’s een stevig fundament om armoede te bestrijden en om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden.

WIJGroningen
foto: https://wij.groningen.nl

Op de Buddy Academie van Kansrijk Groningen volgen alle nieuwe buddy’s eerst een basisprogramma van acht trainingen om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden. Ook krijgen ze daarin intervisie. De Buddy Academie geeft de buddy’s een stevig fundament om armoede te bestrijden en om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden.
Thema’s in het Basisprogramma zijn:
Gevolgen van Armoedestress, Geld en Grip, Laaggeletterdheid, Grenzen bewaken/Gespreksvoering/Reflectief Handelen, Wat doet de JGZ?, ADHD/ADD en Wat doet de GKB?

Thema’s in het Verdiepingsprogramma zijn:
Signalen van Huiselijk Geweld/Kindermishandeling, Nu niet zwanger: hoe maak je zwangerschap bespreekbaar?, LAVG- Hoe ziet het werk van een deurwaarder er uit?, Veilig thuis, Grip en Glans, VNN.

Partners in de trainingen zijn:
WIJ Academie Groningen, WIJ Team Oost, JeugdGezondheidsZorg (JGZ), GGD, (Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG), VeiligThuis, Nu niet Zwanger, Groningse Krediet Bank (GKB), Cijfers en Centen, Oude Bieb Lewenborg, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Taalhuis.

Cijfers en centen
Cijfers en centen
WIJ Academie Groningen
WIJ Academie Groningen
JGZ
JGZ
GGD
GGD
LAVG
LAVG
De Oude Bieb
De Oude Bieb
Taal huis
Taal huis
Veilig Thuis
Veilig Thuis
WIJ Team Oost
WIJ Team Oost
vnn
vnn
GKB
GKB

Een aantal trainingen wordt vanuit de partners gratis gegeven. Dit omdat de organisaties het zelf ook belangrijk vinden. In hun eigen werk zien zij terug wat de buddy’s bijdragen. Daarom werken zij graag mee aan de Buddy Academie om buddy’s zo goed mogelijk op maat op te leiden.