Menu Sluiten

Kansrijk Oosterpark

Kansrijk Oosterpark is onderdeel van Kansrijk Groningen. Dit is een aanpak voor inwoners die leven onder het bestaansminimum, die op meerdere leefgebieden problemen hebben en die daardoor veel stress ervaren. Dat kunnen geldproblemen zijn, maar ook andere, zoals bijvoorbeeld slechte huisvesting, moeite met het vinden van werk, of opvoedingsproblematiek. Deelnemers van Kansrijk Oosterpark nemen de regie over hun eigen leven terug met behulp en stimulans van hun buddy en van ondersteunende partijen.

Van moet naar moed
Het doel van de Kansrijk Groningen aanpak, waar Kansrijk Oosterpark bij hoort, is (intergenerationele) armoede doorbreken. Eigen regie en maatwerk en de vraag ‘Wat wil JIJ?’ zijn daarbij heel belangrijk. Oftewel ‘van moet naar moed’. Je moet even niks en je hebt de moed om je situatie te verbeteren. Deelnemers werken samen met hun buddy aan een nieuwe toekomst. Als eerste zijn de problemen aan de beurt die de meeste stress geven.

Rust en ruimte
Wanneer je deelneemt aan Kansrijk Oosterpark, krijg je een buddy. Die kijkt samen met jou naar jouw wensen en doelen. Samen met de buddy ga je hier aan werken. De buddy volgt jouw tempo. Wat je samen doet, is kijken naar wat jij wil en naar wat jij nodig hebt. Zo komen er oplossingen voor problemen waar je misschien al een tijd mee loopt. Door deze aanpak zien we dat mensen meer rust en ruimte in hun leven krijgen. Als deze rust er is, kun je stappen zetten in wat jij wil: bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk.

Wat wil jij?
Bij Kansrijk Oosterpark werken deelnemer en buddy een jaar samen. Wat gebeurt er in dat jaar? De buddy heeft elke week een gesprek met jou. Samen bespreek je hoe het gaat op verschillende levensgebieden, zoals woonsituatie, gezondheid, geldzaken, opvoeden, werk en opleiding, wat er beter kan en wie/wat je daarvoor nodig hebt. Jullie gebruiken hiervoor Doel-Actie-Plannen waarmee je kleine, overzichtelijke en haalbare doelen stelt. De vraag ‘Wat wil jij?’ staat altijd centraal