Menu Sluiten

Kansrijk West

Sunny Selwerd MobilityMentoring®

In de wijk Selwerd leven relatief veel mensen in armoede. Bewoners hebben vaker een lagere opleiding afgerond, vergeleken met alle bewoners van de gemeente Groningen. Daarbij zijn er relatief veel werkzoekenden. Deze gegevens laten zien dat Kansrijk West een goede toevoeging kan zijn.

Sinds januari 2021 loopt de pilot Kansrijk in Selwerd. Daar heet het Mobility Mentoring®. Dat is de naam van de aanpak waarin gewerkt wordt met de Brug naar Zelfredzaamheid. Een praktische aanpak waarmee de bewoner zijn of haar leven in beeld brengt, en aan de hand daarvan keuzes maakt waar hij of zij het eerst aan wil werken samen met de buddy. Er zijn momenteel 6 deelnemers en 6 buddy’s. Er is net als in Beijum en Lewenborg een samenwerking met de WIJ. Ook de basisscholen en het voorgezet onderwijs in de wijk hebben zich aangesloten en daar werken we nauw samen met de burgfunctionarissen. Daarnaast zoeken we contact met andere partijen in de wijk om de pilot meer bekendheid te geven. Daardoor kunnen zoveel mogelijk bewoners de kans krijgen deel te nemen aan de pilot.

De bewoner en de buddy gaan samen een jaar lang aan de slag om de vastgestelde doelen te bepalen en te behalen. Aan het begin, halverwege en aan het eind van het jaar wordt er samen met de buddy gekeken naar wat de bewoner bereikt heeft. En dat is vaak verrassend veel. En indien nodig blijven de buddy en de bewoner daarna nog een half jaar met elkaar in contact. In Beijum en Lewenborg is dit al twee jaar een succesvol project.