Menu Sluiten

Kansrijk West

Sunny Selwerd MobilityMentoring®

In de wijk Selwerd leven relatief veel mensen van een laag inkomen. Bewoners hebben vaker een lagere opleiding afgerond, vergeleken met alle bewoners van de gemeente Groningen. Daarbij zijn er relatief veel werkzoekenden. In Selwerd wonen veel mensen met een migratieachtergrond met wel 80 verschillende nationaliteiten.

Onder de paraplu van Sunny Selwerd is in januari 2021 is de pilot Mobility Mentoring® begonnen in Selwerd. Per 1 januari 2022 is dat wegens succes uitgebreid naar Paddepoel en Tuinwijk onder de naam Kansrijk West. In 2023 gaat Kansrijk West ook werken in Vinkhuizen. Het project wordt gefinancierd door de Regiodeal.

Rust en ruimte

Voor deelnemers aan het project begint het met rust aan de basis creëren. Eerst is er aandacht voor die zaken waar de deelnemer de meeste stress van krijgt. Daarna ontstaat er ruimte voor de vraag ‘Wat wil jij?’

Als deelnemer krijg je je ‘eigen’ buddy en samen trekken jullie één heel jaar op om te werken aan de doelen die je wil bereiken. Het uiteindelijke doel is om financieel zelfstandig en onafhankelijk te worden.

Met behulp van de aanpak Mobility Mentoring® en Doel Actie Plannen werkt de deelnemer aan zijn toekomst in de vorm van participatie. Dat kan bijvoorbeeld eerst vrijwilligerswerk zijn. Daarna is mogelijk om (weer) een opleiding te gaan volgen of om aan het werk te gaan.

Buddy’s

De buddy’s werken vanuit het principe van gelijkwaardigheid, respect en betrokkenheid. Zij hebben zelf ook het nodige doorleefd en worden bijgeschoold aan de Buddy Academie. Uit ervaring weten zij dat handelen vóór de deelnemer niet effectief is. Wat wel werkt is om samen met de deelnemer aan de slag te gaan. Ondertussen alle kleine successen samen vieren op weg naar het (her)krijgen van regie over eigen leven

WIJ

Vanuit het project lopen er korte lijnen met verschillende ketenpartners waardoor de nodige deuren makkelijker en sneller open gaan om belemmeringen op te heffen. Alle buddy’s worden gekoppeld aan een van de medewerkers van WIJ die verbonden zijn aan dit project. Inmiddels zijn er 30 deelnemers en 8 buddy’s. Een aantal deelnemers is al uitgestroomd naar werk of een opleiding.

Klik

Uit ervaring weten we dat het niet altijd makkelijke trajecten zijn en dat de deelnemers vele kleine stappen moeten maken. Onze aanpak laat zien dat met maatwerk, tijd, geduld en doorzettingsvermogen van zowel de bewoner als de buddy het mogelijk is om de gestelde doelen te realiseren. Belangrijk daarbij is dat beiden een ‘klik’ hebben. De matching wordt dan ook zorgvuldig begeleid. De deelnemer heeft de grootste stem in dit proces.

De bewoner en de buddy gaan samen een jaar lang aan de slag om de vastgestelde doelen te bepalen en te behalen. Aan het begin, halverwege en aan het eind van het jaar wordt er samen met de buddy gekeken naar wat de bewoner bereikt heeft. En dat is vaak verrassend veel. En indien nodig blijven de buddy en de bewoner daarna nog een half jaar met elkaar in contact. In Beijum en Lewenborg is dit al twee jaar een succesvol project.