Menu Sluiten

Kansrijk West

Sunny Selwerd MobilityMentoring®
Onder de paraplu van Sunny Selwerd is in januari 2021 de pilot Mobility Mentoring® begonnen in Selwerd. Per 1 januari 2022 is dat wegens succes uitgebreid naar Paddepoel en Tuinwijk onder de naam Kansrijk West. En vanaf januari 2023 zijn we ook actief in Vinkhuizen. Kansrijk West is onderdeel van Kansrijk Groningen.

In deze wijken leven relatief veel mensen van een laag inkomen. Inwoners hebben vaker een lagere opleiding afgerond, vergeleken met de andere inwoners van de gemeente Groningen en zijn er veel werkzoekenden. Ook wonen er veel mensen met een migratieachtergrond. In Selwerd wonen minstens 80 verschillende nationaliteiten naast en met elkaar.

Rust en ruimte

aan de doelen die je wilt bereiken. Het begint met de simpele vragen: ‘Wat wil JIJ?’, en ‘Wat staat dan in de weg?’ Door eerst hier aan te werken, zorgen we voor meer rust in je leven en in je hoofd. Dan komt er ruimte om te gaan werken aan een nieuwe toekomst. Het uiteindelijke doel is om zelfstandig en onafhankelijk (zelfredzaam) te worden en meer regie te voeren over je eigen leven.

Met behulp van een Doel-Actie Plan werk je aan je nieuwe toekomst. Dat kan bijvoorbeeld eerst vrijwilligerswerk zijn, om daarna (weer) een opleiding te gaan volgen en/of om aan het werk te gaan.

Buddy’s

De buddy’s werken vanuit gelijkwaardigheid, met respect en betrokkenheid. Zij hebben zelf ook het nodige doorleefd als het om armoede gaat. Zij worden (bij)geschoold aan de Buddy Academie. Uit ervaring weten zij dat handelen vóór jou als deelnemer niet effectief is. Wat wel werkt, is om samen aan de slag te gaan. En ondertussen alle kleine successen samen te vieren op weg naar het (her)krijgen van de regie over je eigen leven.

WIJ

Vanuit Kansrijk West lopen er korte lijnen met verschillende andere organisaties. Hierdoor gaan de nodige deuren makkelijker en sneller open om belemmeringen op te heffen. Elke buddy is gekoppeld aan een WIJ-medewerker. Zij zijn vooral een hulplijn voor de buddy en zij bemoeien zich in principe niet met jou als deelnemer, tenzij jij dat zelf wilt. Daarnaast staan we sinds 2023 in nauw contact met de coaches van Werk & Participatie en werken we samen met het Doorbraaknetwerk Groningen.

Klik

Uit ervaring weten we dat het niet altijd gemakkelijke trajecten zijn en dat er vele kleine stappen gezet moeten worden. Maar onze aanpak laat zien dat het met maatwerk, tijd, geduld en doorzettingsvermogen van jou als deelnemer en de steun van de buddy mogelijk is om de gestelde doelen te realiseren. Belangrijk daarbij is dat jullie beiden een ‘klik’ hebben. De matching wordt dan ook zorgvuldig begeleid. Jij hebt de grootste stem in dit proces.

Halverwege en aan het eind van het jaar wordt er gekeken wat er bereikt is. En dat is vaak verrassend veel. Indien nodig blijven jij en de buddy nog een half jaar extra met elkaar in contact.