Menu Sluiten

Kansrijk Zuid

In januari 2021 is de aanpak Kansrijk Groningen gestart in het stadsdeel Groningen Zuid. De Wijert is wat betreft armoede de meest kwetsbare wijk in Groningen Zuid, volgens het wijkkompas van de Gemeente Groningen. Toch beperken we ons met Kansrijk Zuid niet alleen tot De Wijert. We zien het namelijk als kans om vanaf het begin de werkwijze te verbreden naar het hele stadsdeel Zuid. Zo kunnen we meer professionals en vrijwilligers meenemen in de werkwijze. Ook kunnen we zo van elkaars ervaringen leren. Uit ervaring weten we dat in elke Groningse stadswijk armoede voortkomt

Daarom willen we zoveel mogelijk mensen die in (intergenerationele) armoede leven de kans geven die te doorbreken en te werken aan een nieuwe toekomst. De mechanismen en de beleving van armoede zijn divers. Er is niet één oorzaak en er is niet één oplossing. De problemen waarmee huishoudens te kampen hebben, zijn bijna altijd financieel van aard, aangevuld met issues in de gezondheid, de opvoeding, het onderwijs, het werk en het wel of niet beschikken over een sterk netwerk. Armoede heeft negatieve effecten op het lichamelijk, emotioneel en psychisch welbevinden van alle gezinsleden en op hun directe omgeving.

Kansrijk Zuid is een integrale armoedeaanpak. Het heeft als doel (langdurige) armoede te doorbreken door middel van laagdrempeligheid, maatwerk en intensieve persoonlijke begeleiding door een buddy. De buddy werkt hierin samen met het WIJ-team, Inkomensdienstverlening, GKB, het Doorbraaknetwerk Groningen en andere partners in de wijken.