Menu Sluiten

Kansrijk Zuid

Sinds januari 2021 loopt het project Kansrijk in het stadsdeel Groningen Zuid. De Wijert is, volgens het wijkkompas van de Gemeente Groningen, de meest kwetsbare wijk in Groningen Zuid wat betreft armoede. Toch beperken we ons met Kansrijk Zuid niet alleen tot De Wijert. We zien het namelijk als kans om vanaf het begin de werkwijze te verbreden naar het hele stadsdeel Zuid. Zo kunnen we meer professionals en vrijwilligers meenemen in de werkwijze. Ook kunnen we zo van elkaars ervaringen leren. Uit ervaring weten we dat in elke Groningse stadswijk armoede voortkomt. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen die in armoede leven de kans geven te werken aan hun eigen toekomst.

Er zijn inmiddels 7 deelnemers en 6 buddy’s betrokken bij Kansrijk Zuid.

Het project Kansrijk Zuid is een integrale armoedeaanpak. Het heeft als doel (langdurige) armoede te doorbreken en te voorkomen door middel van laagdrempeligheid, maatwerk en persoonlijke begeleiding. Kansrijk Zuid werkt verbindend en beoogt vanuit intensieve professionele samenwerking inwoners beter te ondersteunen.

De mechanismen en de beleving van armoede zijn divers. Er is niet één oorzaak en niet één oplossing. De problemen waarmee huishoudens te kampen hebben, hebben vaak een financiële achtergrond, maar hebben ook te maken met gezondheid, opvoeding, onderwijs, werk en het wel of niet beschikken over een sterk netwerk. Armoede heeft negatieve effecten op het lichamelijk en psychisch welbevinden van gezinsleden en op hun directe omgeving.

Daarom is Positieve Gezondheid de leidraad bij Kansrijk Zuid. Positief Gezond zijn, betekent zingeving ervaren en vaardigheden ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.