Menu Sluiten

Over kansrijk

KansrijK Groningen

De gemeente Groningen staat in de top vijf van armste gemeentes in Nederland. In Kansrijk Groningen gaan we deze armoede te lijf. We werken samen met deelnemers aan een nieuwe toekomst. Zij en hun buddy’s zijn de spil. Samen pakken zij de problemen aan die de meeste stress veroorzaken. En dat zijn lang niet altijd geldproblemen. We kijken daarnaast naar wat je écht wilt. Hoe wil jij je leven veranderen? Dat kan van alles zijn: meer contacten, blijere kinderen, een mooier huis, vrijwilligerswerk, een opleiding, betaald werk. Dat gaan we regelen. Want er werken veel partijen enthousiast met ons samen. In de wijken en bij de gemeente.

Onze Missie

In vier woorden is onze missie: Van moet naar moed.
We geven mensen de regie over hun eigen leven terug. We helpen, maar we stimuleren deelnemers ook om het zelf (weer) te kunnen. De vragen ‘Wat wil jij?’ en ‘Hoe komen we daar?’ staan altijd centraal. Maatwerk is de sleutel voor ons succes.

Onze aanpak in het kort

Met buddy’s geven wij ondersteuning aan deelnemers, zo intensief en zo lang als nodig is. De buddy’s leveren maatwerk, afgestemd op de wensen van de deelnemer. Buddy’s werken nauw samen met WIJ-teams, Werk & Inkomen en GKB, als het gaat om dingen anders te doen. Daarnaast met allerlei partijen in de wijken.

Hoe doe je mee?

Om te beginnen: laat je horen! Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het WIJ-team of de brugfunctionaris van de school, als je mee wilt doen. Maar je kunt ook een bericht achterlaten op onze contactpagina, als je eerst meer wilt weten.

Lees meer →

Buddy Academie

De Buddy Academie

Op de Buddy Academie volgen alle nieuwe buddy’s eerst een basisprogramma van acht trainingen om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden. Ook krijgen ze intervisie. De Buddy Academie legt een stevig fundament om armoede te bestrijden en mensen de regie over hun eigen leven te geven.

Een buddy begeleidt de deelnemer vrijwillig voor circa vier uur in de week. Hij/zij staat naast en achter de deelnemer en is 24/7 bereikbaar. Ook al maakt de deelnemer er niet de hele tijd gebruik van, toch is de gedachte dat er altijd iemand beschikbaar is voor vragen of hulp. Dat blijkt al voldoende om rust te brengen. De buddy speelt een centrale rol, weet wat er nodig is en wat als eerste moet gebeuren.

WIJGroningen
foto: https://wij.groningen.nl

Aan elke buddy wordt een vaste medewerker van een WIJ-team gekoppeld, net als vaste contacten bij ketenpartners als Werk & Inkomensdienstverlening en de Groninger Kredietbank van de gemeente.

Erkende aanpakken als Mobility Mentoring® en Positieve Gezondheid zijn het gereedschap van de buddy. Die raken alle aspecten van iemands leven, zoals wonen, gezondheid, geldzaken, opvoeding, werk, opleiding. Essentieel is ook het gebruik van doel-actie plannen waarmee kleine, overzichtelijke, haalbare doelen gesteld worden, gebaseerd op de vraag ‘wat wil jij?’.

De Buddy Academie heeft een Basisprogramma met zeven trainingen en een verdiepingsprogramma met acht trainingen over specifieke thema’s. Elke buddy volgt in elk geval het Basisprogramma. Een training duurt een dagdeel en is een keer per twee weken.

Thema’s in het Basisprogramma zijn:
Gevolgen van Armoedestress, Beleving van geldzorgen, Positieve Gezondheid, Laaggeletterdheid, Grenzen bewaken, Gespreksvoering/Reflectief Handelen, Wat doet de JGZ en Wat doet de GKB.

Thema’s in het Verdiepingsprogramma zijn:
Signalen van Huiselijk Geweld/Kindermishandeling, Nu niet zwanger: hoe maak je zwangerschap bespreekbaar, Hoe ziet het werk van een deurwaarder er uit, wat is er veranderd qua klantvriendelijkheid en Verdieping Positieve Gezondheid.

Partners in de trainingen zijn:
WIJ Academie Groningen, WIJ Team Oost, JGZ, GGD, LAVG, VeiligThuis, GKB, Cijfers en Centen, Oude Bieb Lewenborg en Taalhuis Selwerd.

Cijfers en centen
Cijfers en centen
WIJ Academie Groningen
WIJ Academie Groningen
JGZ
JGZ
GGD
GGD
LAVG
LAVG
De Oude Bieb
De Oude Bieb
Taal huis
Taal huis
Veilig Thuis
Veilig Thuis
WIJ Team Oost
WIJ Team Oost
vnn
vnn
GKB
GKB

Een aantal trainingen worden vanuit de partners gratis gegeven. Dit omdat de organisaties het zelf ook belangrijk vinden. Zij zien het voordeel van buddy’s inzetten voor of terug (in) hun eigen werk en werken daarom graag mee aan de Buddy Academie om buddy’s zo goed mogelijk op maat op te leiden.

Lees meer →