Menu Sluiten

Kansrijk Zuid

Kansrijk Zuid

Sinds januari 2021 loopt het project Kansrijk in het stadsdeel Groningen Zuid. De Wijert is, volgens het wijkkompas van de Gemeente Groningen, de meest kwetsbare wijk in Groningen Zuid wat betreft armoede. Toch beperken we ons met Kansrijk Zuid niet alleen tot De Wijert. We zien het namelijk als kans om vanaf het begin de werkwijze te verbreden naar het hele stadsdeel Zuid. Zo kunnen we meer professionals en vrijwilligers meenemen in de werkwijze. Ook kunnen we zo van elkaars ervaringen leren. Uit ervaring weten we dat in elke Groningse stadswijk armoede voortkomt. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen die in armoede leven de kans geven te werken aan hun eigen toekomst.

Er zijn inmiddels 7 deelnemers en 6 buddy’s betrokken bij Kansrijk Zuid.

Het project Kansrijk Zuid is een integrale armoedeaanpak. Het heeft als doel (langdurige) armoede te doorbreken en te voorkomen door middel van laagdrempeligheid, maatwerk en persoonlijke begeleiding. Kansrijk Zuid werkt verbindend en beoogt vanuit intensieve professionele samenwerking inwoners beter te ondersteunen.

De mechanismen en de beleving van armoede zijn divers. Er is niet één oorzaak en niet één oplossing. De problemen waarmee huishoudens te kampen hebben, hebben vaak een financiële achtergrond, maar hebben ook te maken met gezondheid, opvoeding, onderwijs, werk en het wel of niet beschikken over een sterk netwerk. Armoede heeft negatieve effecten op het lichamelijk en psychisch welbevinden van gezinsleden en op hun directe omgeving.

Daarom is Positieve Gezondheid de leidraad bij Kansrijk Zuid. Positief Gezond zijn, betekent zingeving ervaren en vaardigheden ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.

Lees meer →

Kansrijk West

Kansrijk West

Sunny Selwerd MobilityMentoring®

In de wijk Selwerd leven relatief veel mensen in armoede. Bewoners hebben vaker een lagere opleiding afgerond, vergeleken met alle bewoners van de gemeente Groningen. Daarbij zijn er relatief veel werkzoekenden. Deze gegevens laten zien dat Kansrijk West een goede toevoeging kan zijn.

Sinds januari 2021 loopt de pilot Kansrijk in Selwerd. Daar heet het Mobility Mentoring®. Dat is de naam van de aanpak waarin gewerkt wordt met de Brug naar Zelfredzaamheid. Een praktische aanpak waarmee de bewoner zijn of haar leven in beeld brengt, en aan de hand daarvan keuzes maakt waar hij of zij het eerst aan wil werken samen met de buddy. Er zijn momenteel 6 deelnemers en 6 buddy’s. Er is net als in Beijum en Lewenborg een samenwerking met de WIJ. Ook de basisscholen en het voorgezet onderwijs in de wijk hebben zich aangesloten en daar werken we nauw samen met de burgfunctionarissen. Daarnaast zoeken we contact met andere partijen in de wijk om de pilot meer bekendheid te geven. Daardoor kunnen zoveel mogelijk bewoners de kans krijgen deel te nemen aan de pilot.

De bewoner en de buddy gaan samen een jaar lang aan de slag om de vastgestelde doelen te bepalen en te behalen. Aan het begin, halverwege en aan het eind van het jaar wordt er samen met de buddy gekeken naar wat de bewoner bereikt heeft. En dat is vaak verrassend veel. En indien nodig blijven de buddy en de bewoner daarna nog een half jaar met elkaar in contact. In Beijum en Lewenborg is dit al twee jaar een succesvol project.

 

Lees meer →

Kansrijk Oost

Kansrijk Oost

In 2018 begonnen we in Beijum en Lewenborg met deze aanpak in een pilot. We werken er nu met 10 buddy’s en we hebben intussen bijna 30 deelnemers, begeleid of nog in begeleiding. Een stukje geschiedenis:

In Beijum en Lewenborg is het (afgerond) opleidingsniveau lager dan het stedelijk gemiddelde, er zijn relatief veel werkzoekenden en er leven relatief veel huishoudens in armoede. Het totaal aantal huishoudens in Oost dat rond moet komen van een minimaal inkomen bedraagt 2200*. Daarnaast is er een groep werkende armen en is er een groep van gemiddeld 70 vrouwen per jaar met een zogenaamde ‘zorgelijke zwangerschap’, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht**. Een deel van deze groep leeft ook van een minimuminkomen.

Armoede kan leiden tot sociale uitsluiting, stress, een minder goede gezondheid en het gevoel ‘de grip’ op het leven kwijt te zijn. Om mensen te ondersteunen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, ontwikkelden we een coachingstraject. Dat bestaat uit de inzet van buddy’s die de deelnemers begeleiden. De aanpak is maatwerk en de begeleiding is zo intensief en zo lang als nodig met als doel mensen de regie op hun eigen leven terug te geven. Doelen zijn ook om de participatie- en de opleidingskansen te vergroten en uiteindelijk, via betaald werk, weer financieel onafhankelijk te worden.

In de pilot Kansrijk Oost stond de vraag ‘wat wil jij?’ centraal. Daarbij gebruikten we de methodiek MobilityMentoring® waarbij we in kaart brengen waar iemand staat op de leefgebieden thuissituatie, welzijn, financiën, opleiding, werk en waar hij/zij wil komen. Door het gebruik van doel-actie-plannen werden kleine, overzichtelijke, haalbare doelen gesteld op één of meer van de leefgebieden. Aan elke buddy werd een vaste deelnemer van een WIJ-team toegevoegd voor het geval dat buddy en deelnemer specifieke vragen/knelpunten hadden.

RESULTATEN
Aan de pilot namen 20 huishoudens deel. Zij werden aangemeld door de WIJ -teams, scholen, de Oude Bieb en het Leger des Heils. Uiteindelijk bleven er 17 deelnemers over. Het waren voor het grootste deel alleenstaande moeders van wie de meesten in een multi-problem situatie zaten: laag inkomen en schulden, slechte huisvesting, mentale en fysieke problemen, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en kinderen met een rugzakje/gedragsproblematiek. Soms allemaal tegelijk. Verder deden twee zogenaamde ‘werkende armen’ mee en één jongere met schooluitval en gedragsproblemen. Na gemiddeld 1 jaar intensieve begeleiding zijn goede resultaten behaald:

 • 2 deelnemers hebben goede huisvesting gekregen
 • 6 deelnemers hebben werk gevonden en zijn daarmee volledig (4) of voor het grootste deel (2) uit de bijstand
 • 1 deelnemer is een eigen bedrijf in de Zorg gestart
 • 6 deelnemers volgen een opleiding op MBO (5) of HBO (1) niveau
 • De jongere gaat weer naar school, heeft part time werk en haalt in 2021 zijn MBO-diploma.

Door het succes van de pilot, we wonnen er zelfs een Innovatie Award mee, konden we ons werk voortzetten. We kregen extra middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). En ook andere wijken toonden belangstelling waardoor er nu nieuwe pilots lopen in de wijken Selwerd en De Wijert. Ook hebben we onze eigen Buddy Academie opgericht om nieuwe buddy’s op te leiden. De Buddy Academie werkt nu al gemeentebreed.

Kansrijk Oost is onderdeel van de Wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg. Het Nationaal Programma Groningen en de gemeente Groningen financieren het project. Inwoners van Beijum kennen de wijkvernieuwing als ‘Beijum bruist’. Inwoners van Lewenborg als ‘Lewenborg leeft’. Mensen die betrokken zijn bij Kansrijk Oost werken nauw samen met collega’s bij de projecten Kansrijke Start, Beijum in bedrijf, het project Weten en Doen naar toegankelijke regelingen in Beijum en Lewenborg en De Oude Bieb. Zie ook de wijkwebsites: https://www.beijum.nl/tag/beijum-bruist/ en https://www.lewenborg.nu/initiatiefgroepen/lewenborg-leeft/.

* Bron: Wijkmonitor Beijum en Wijkmonitor Lewenborg 2020
**Bron: GGD Groningen
Lees meer →

Buddy’s

Buddy’s

Buddy’s zijn samen met de deelnemers de spil van de projecten. Ze zien elkaar een jaar lang elke week en hebben daarnaast ook contact over de mail of de app. Het idee dat ze er altijd zijn, geeft rust. De buddy speelt een centrale rol, weet wat er nodig is en wat als eerste moet gebeuren. Alle buddy’s hebben professionele ervaring in het begeleiden van mensen die rond moeten komen van weinig geld. Ze hebben goede netwerken in de wijken en bij de gemeente. Zo kunnen ze snel heel verschillende problemen oppakken en oplossen. Maar ze weten ook vanuit hun eigen ervaring hoe armoede voelt, wat belangrijke stressfactoren zijn als je hier middenin zit. Dat vinden deelnemers heel fijn, er is herkenning en erkenning. De gesprekken gaan dieper, halve woorden zijn vaak genoeg. De buddy’s volgen extra trainingen op allerlei terreinen om deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Hiervoor hebben we onze eigen Buddy Academie.

Erkende methodieken als MobilityMentoring® en Positieve Gezondheid zijn het belangrijkste gereedschap van de buddy. Ze worden getraind om hiermee te werken. Deze methodieken raken alle aspecten van iemands leven, zoals wonen, gezondheid, geldzaken, opvoeding, werk, opleiding. Essentieel is ook het gebruik van doel-actie plannen waarmee kleine, overzichtelijke, haalbare doelen gesteld worden, gebaseerd op de vraag ‘wat wil jij?’.

 • Koosje van DoesenKoosje van DoesenKansrijk Oost

  ‘Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen zelfstandig hun leven kunnen inrichten.’

 • Selima RenesSelima RenesKansrijk Oost

  ‘Ik vind het gewoon onwijs leuk. Iemand een extra duwtje in de rug geven en dan zie je hele mooie ontwikkelingen.’

 • Anneke ZuidemaAnneke ZuidemaKansrijk Oost

  ‘Het sociale zit gewoon in me. Ik doe dit werk als buddy als basisbaan in mijn eigen wijk Lewenborg.’

 • Nadia ElbaroudiNadia ElbaroudiKansrijk West

  ‘Ik wil heel graag mijn eigen levenservaring omzetten in iets positiefs. Er gewoon zijn voor een ander en samen open staan voor een zoektocht.’

 • Margriet de BoerMargriet de BoerKansrijk Oost

  ‘Door rust te krijgen en te ervaren in mijn eigen leven, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het ook voor anderen kan. En als ik wat voor een ander kan betekenen, dan doe ik het graag en met alle liefde.’

 • Caroline Fries Caroline Fries Kansrijk Oost

  ‘Ik heb altijd al mensen geholpen. Het is mijn eerste en tweede natuur.’

 • Iris RienstraIris RienstraKansrijk West

  ‘Naast mensen staan. Het gevoel aan hen geven dat ze er niet alleen voor staan.’

 • Jessie HooperJessie HooperKansrijk West

  ‘Om te geven wat ik zelf gemist heb.’

 • Michiel NiemeijerMichiel NiemeijerKansrijk West

  ‘Dat is heel simpel. Omdat ik niet anders kan dan mensen helpen.’

 • Miranda ZwiepMiranda ZwiepKansrijk Oost

  ‘Ik vind het waardevol om intensief één op één contact met iemand te hebben.’

 • Ingrid BlinkIngrid BlinkKansrijk Oost

  ‘Ik wil graag mensen helpen naar zelfredzaamheid. Samen iemands kwaliteiten en talenten ontdekken. Zo kun je iemand in zijn kracht zetten.’

 • Esmeralda BosEsmeralda BosKansrijk Oost

  ‘Doordat anderen groeien, blijf ik zelf ook groeien. Blijven leren, dat is zo mooi.’

 • Judith van der MechéJudith van der MechéKansrijk Oost

  ‘Als re-integratiecoach heb ik allerlei regels waar ik rekening mee moet houden. Als buddy kan ik mijn hele ei kwijt, je kijkt breder.’

 • Gabriëlle WelmersGabriëlle WelmersKansrijk West

  ‘Mensen helpen zichzelf te helpen, daar word ik blij van.’

 • Danette HoyerDanette HoyerKansrijk Oost

  ‘Je helpt mensen stappen te maken. Iedereen heeft kracht en energie. Door met iemand samen te kijken kan je weer licht zien.’

 • Maryan NurMaryan NurKansrijk Oost

  ‘Het beste uit jezelf halen. Dat gun je iedereen.’

Lees meer →

Pilot Kansrijk Oost

Pilot Kansrijk Oost

Het succes van KansrijK Groningen zit in de combinatie van deelnemer-buddy. De methoden die de buddy gebruikt, de vaste contacten met instanties. Vasthouden en volhouden. Dat brengt voor de deelnemer meer zelfvertrouwen en minder stress. Je wordt financieel zelfstandig, je hebt geen uitkering meer. Klaar voor de volgende stappen vol vertrouwen, leven in plaats van overleven. Kansrijk Groningen won in oktober 2020 de Innovation Award van Mobility Mentoring© International/EmPath. Wethouder Isabelle Diks nam de prijs eind april in ontvangst.

Deelnemers uit Beijum en Lewenborg hebben door het project Kansrijk Oost werk gevonden en zijn daarmee uit de bijstand gekomen. Sommigen vonden werk, anderen volgen nu een opleiding. De kern is armoede aanpakken. Met buddy’s, in kleine stappen, vanuit de vraag aan de deelnemer Wat wil jij?’

Projectleider Marloes de Bie: ‘We hebben eerst een pilot van twee jaar gedaan in Beijum en Lewenborg. ‘Kansrijk Oost’ is de naam van het project. Sinds januari 2021 zijn ook in Selwerd en De Wijert zusterprojecten gestart. Daarom kiezen we nu voor de bredere naam Kansrijk Groningen.’

Eigen regie, maatwerk en vertrouwen

Alles begint met het oplossen van de problemen die heel veel stress geven. Rust en ruimte creëren en dan verder kijken. De vraag Wat wil jij? is altijd het belangrijkst in het begin van de gesprekken.

Deelnemer en buddy maken samen een doel-actie plan waarmee je kleine, overzichtelijke, haalbare doelen stelt. Marloes de Bie: ‘Eigen regie van de deelnemer, maatwerk en vertrouwen, daar gaat het om. Wij proberen mogelijk te maken wat de deelnemer wil, ook al lijkt het soms veel of onhaalbaar. Door het zo te doen, groeit het zelfvertrouwen en maken deelnemers vaak veel grotere stappen dan ze in het begin voor mogelijk hielden. Van de deelnemers in de pilot volgt nu meer dan een helft een (vervolg)opleiding of heeft betaald werk. Dat is geen moeten, maar willen. Bij de anderen zien we dat ze meer zelfvertrouwen en vooral meer rust hebben gekregen.’

Bekijk het interview met Marloes de Bie, projectleider van Kansrijk Oost

Lees meer →